Trots de senaste årens osäkerhet på marknaden har fastighetsmäklarna lyckats möta de föränderliga kundkraven.
Det visar Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av branschen.

Pandemi, politisk instabilitet, ekonomisk osäkerhet och en bostadsmarknad på högvarv till trots har mäklarna lyckats hålla en hög nivå på kundnöjdheten.

”Branschen som helhet presterar väldigt bra – det är jämnt i toppen och botten gällande kundnöjdhet”, konstateras i mätningen. Kunder söker stabilitet i tider av oro och mjuka värden som trygghet och förtroende blir allt viktigare.

– Fyra av tio kunder uppger att den senaste tidens ekonomiska läge har påverkat deras planer kring att genomföra en fastighetsaffär, en siffra som ökat från föregående år. Trots ändrade planer är arvode inte det viktigaste vid valet av vare sig fastighetsmäklare eller långivare. Vi kan konstatera att service och upplevelsen av kundmötet är viktigt när kunder väljer fastighetsmäklare. Man är duktig på klassisk kundvård och bör fortsätta att fokusera på det, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, i ett uttalande.

Nöjdhetslistan toppas av kategorin ”Övriga mäklare”, och därefter kommer Mäklarhuset, Bjurfors, Era Sweden och Mäklarringen, vilka samtliga ligger över branschsnittet 72,8.

– En fastighetsaffär är förmodligen den största transaktionen en person gör under sin livstid vilket gör det personliga mötet mellan kund och långivare/fastighetsmäklare extremt viktigt, säger Calle Walmstedt, projektledare på Svenskt Kvalitetsindex.

– Här gäller det för mäklarna att göra en klassisk behovsanalys och möta kundens behov. Årets betyg kring servicerelaterade frågor visar att branschen som helhet gör det här bra, och mäklarna lyckas med något som andra branscher brottas med – nämligen proaktivitet och att vara nära kunden.

KÄLLA: Svenskt Kvalitetsindex