Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN, får en ny ordförande i form av före detta justitierådet Ingemar Persson, rapporterar vice ordförande Magnus Melin på Linkedin.

Han tar över efter tidigare ordföranden, professor emeritus Folke Grauers, som nu likt Magnus Melin själv blir vice ordförande.

Ingemar Persson har tidigare, utöver justitieråd, bland annat varit lektor i civilrätt på Uppsala universitet, sakkunnig på Justitiedepartementet och hovrättsråd i Svea Hovrätt. Han är även rättsvetenskaplig författare med läroboken Fordran & skuld i ryggsäcken.

”Med Ingemar Persson stärker FRN sin kompetens inom den allmänna civilrätten. Med tre ordförande/vice ordförande kommer nämnden att kunna avgöra fler ärenden och minska väntetiderna”, skriver Magnus Melin.

FRN:s huvudmän är Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet och prövar främst tvister mellan fastighetsmäklare och konsument.