Nabo har genomfört en analys baserad på 2022 års färska bokslutssiffror från 2175 bostadsrättsföreningar. Resultatet visar att bostadsrättsföreningars kostnader ökat samtidigt som föreningarna minskat sitt sparande. Något som leder till behov av att höja sina avgifter avsevärt för att klara av nuvarande och kommande år med tuffa ekonomiska förutsättningar. Det svåra ekonomiska läget för bostadsrättsföreningar riskerar att påverka priset på bostadsrätter framåt.

Foto: Adobe Stock

– Det är aldrig roligt att komma med dåliga nyheter för bostadsrättsägare, men omvärlden har förändrats dramatiskt de senaste åren. Det innebär att många föreningar nu måste höja avgifterna avsevärt för att anpassa sig till nuvarande och långsiktiga förhållanden, säger Jonas Gustavsson, expert inom ekonomisk förvaltning på Nabo.

Bostadsrättsföreningar drabbas ekonomiskt hårt i dessa tider med högre räntor, inflation och ökade kostnader för underhåll. Nabos analys visar att avgiftsnivåerna behöver höjas med mer än 45 procent i genomsnitt från avgiftsnivån 2022. Detta beräknat utifrån högre räntor, de avsättningar som krävs av föreningarna för planerat underhåll och inflationstakten.

Jonas Gustavsson, expert inom ekonomisk förvaltning. Foto: Nabo

– För 2023 ser vi att sparandet kommer att minska ännu mer, vilket riskerar att bli en oroväckande spiral som kräver fler höjningar och man lägger bördan på framtida styrelser. De högre avgiftsnivåerna riskerar också i tillägg till det högre ränteläget att påverka priserna för bostadsrätter negativt, fortsätter Jonas Gustavsson.

Detta bör bostadsrättsföreningar göra för att säkerställa ekonomin:

  • Ha koll på sitt underhåll. Ha en uppdaterad underhållsplan med relevanta kostnader i dagens läge och även när underhåll bör ske.
  • Ha koll på sin låneportfölj. Vetskap om när lån förfaller och en aktiv kontakt med banken om förväntade räntenivåer framåt.
  • Veta vilket sparande man har idag i föreningen och vilket man behöver framåt, inte minst med tanke på nya räntenivåer och framtida belåning för underhåll.
  • I detta lite oroliga ekonomiska läge behöver också föreningarna planera mer än ett år framåt för att säkerställa en god ekonomi.
  • Se över dolda tillgångar. Många föreningar har outnyttjade ytor som kanske kan upplåtas eller hyras ut. Det kan handla om hyresrätter, förråd, källare eller vindar.
  • Upphandla kostnader aktivt. Om det finns behov av renovering och underhåll, se till att ta in flera offerter och förhandla priset om det går.

Om Nabos analys

Urvalet utgörs av drygt 2 175 bostadsrättsföreningar i Sverige, såväl nya som äldre, stora och små föreningar med kalenderår som bokslutsperiod. Datan är aggregerad och anonymiserad.

Läs mer hos Nabo:

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.