Samtliga priser i alla områden såg gröna siffror i maj.
Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

– Under maj ökade priserna i samtliga redovisade områden. I de centrala delarna och i Storstockholm ökade priserna för bostadsrätter med en procent, medan de i Storgöteborg och Stormalmö ökade med två. Årstakten varierar nu från minus sex procent till minus tio, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar till statistiken.

Också villapriserna ökade under månaden. Storstockholm och Storgöteborg såg en enprocentig ökning och Stormalmö en tvåprocentig.

– I storstadsområdena, där drygt 30 procent av alla villor säljs, har priserna på årsbasis minskat med 14 procent, att jämföra med rikets minskning med 13 procent, och riket utanför storstadsområdena vilka minskat med 12, säger Per-Arne Sandegren.

Antalet försäljningar fortsatte dock att vara lågt. Januari till maj i år såldes 40 800 bostadsrätter och 18 400 villor, vilket är en minskning med 25 respektive 19 procent jämfört med samma period i fjol.

Statistiken på fritidshus mäts bara på årsbasis och där ligger nedgången på sex procent.

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, säger att prisläget har stabiliserats under våren, något som fortsatt under maj

– Våra medlemmar rapproterar om mer offensiva köpare som börjar ana räntetoppen.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik