Efter ett år och elva månaders väntan på besked om strandskyddsdispens för att bygga bastu ledsnade Sofia Sundström.
Nu stämmer hon staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Sofia Sundström anmälde Länsstyrelsen i Stockholms län till Justitiekanslern efter att de inte efter ett år och elva månader lyckats fatta något beslut om hennes önskan att bygga brygga och bastu på sin tomt. När hon fick nobben där vände hon sig till Centrum för rättvisa, och nu stämmer de staten på 25 000 kronor.

– Det är fel att myndigheter får lägga ärenden på hög i flera år. Jag hoppas att den här rättsprocessen leder till att andra slipper hamna i limbo som jag gjort, säger hon i ett uttalande.

Det var våren 2018 Sofia Sundström sökte strandskyddsdispens hos Värmdö kommun för bryggan och bastun. Kommunen beviljade dispensen, men där tog det stopp eftersom Länsstyrelsen beslutade att överpröva beslutet. Hennes ärende blev sedan alltså liggande utan åtgärd i nästan två år – JK hade dragit en tvåårsgräns för passivitet hos myndigheter – varpå det tog en vecka att fatta ett beslut om upphävning av dispensen.

Enligt Europakonventionen har enskilda rätt att få sitt ärende prövat ”inom skälig tid” och målet är att JK ska ändra praxis till en mer rimlig tidsåtgång.

– JK:s ställningstagande innebär i praktiken att det är okej för myndigheterna att låta ärenden ligga på hög i åratal. Så kan vi inte ha det. Det underminerar den viktiga rätten till prövning inom skälig tid och riskerar att minska allmänhetens förtroende för myndigheterna, säger Olivia Möller, jurist vid Centrum för rättvisa och Sofia Sundströms ombud, i en kommentar till stämningen.

Hela stämningsansökan kan läsas här.