Bostadsmarknaden i Sverige är icke väl fungerande.
Det anser 47 procent av de tillfrågade i en ny undersökning av JM och Sifo – en ökning med åtta procentenheter på ett år.

BILD: JM/Nordisk boendebarometer

47 procent anser inte att den svenska bostadsmarknaden fungerar väl, jämfört med 39 procent för ett år sedan. Antalet som anser det svårt att komma in på den har också ökat, från 44 till 61 procent.

Med dessa siffror är Sverige sämst i Norden, samtidigt som missnöjet växer också i Norge. Den finska bostadsmarknaden fungerar bättre, enligt undersökningen Nordisk boendebarometer.

KÄLLA: JM/Nordisk boendebarometer

I undersökningen konstateras också att en av åtta svenskar velat flytta det gångna året men inte kunnat, och för hälften av dessa har det handlat om ökade hushållsutgifter. Näst vanligast är bristen på bostäder.

– Det är tydligt att missnöjet växer kring hur svensk bostadsmarknad fungerar. Det finns många förklaringar och rådande konjunkturläge bidrar säkerligen, men nu behövs en kraftsamling i form av både politiska reformer och initiativ från branschen, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef på JM, i en kommentar till rapporten.

Läs Nordisk boendebarometer här.