Köparna har fortfarande övertaget på bostadsmarknaden och trenden har förstärkts sedan i april.
Det visar Fastighetsbyråns senaste mäklarpanel.

BILD: Fastighetsbyrån

Trenden att köparnas övertag minskat som sågs i Mäklarpanelen mellan januari och april i år har brutits. Skalan mellan 0 och 10, där 0 är köparnas och 10 är säljarnas fördel, ligger nu på 3,14, en ökad lutning åt köparnas håll från april månads 3,2.

– Vi har haft en trend att övertaget för köparna minskar, och även prisökningar, de senaste månaderna. Nu bryts den trenden och vi ser tendenser till minskad efterfrågan igen. Men bilden är splittrad mellan olika delar av marknaden och känslan generellt är att bostadsmarknaden stabiliserats. Vi börjar se slutet av räntehöjningar och inflationen går åt rätt håll, vilket gör förutsättningarna på bostadsmarknaden något mer förutsägbara, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar till panelen.

Mäklarna i panelen spår även stillastående priser på både villor och bostadsrätter under resten av året, 70 respektive 66 procent tror detta, och en knapp majoritet tror att antalet försäljningar fortsätter på samma nivå året ut. En av tre tror dock att de ökar.

– Resultaten tyder på en stabil marknad med stabila priser resten av året. Att trenden med stigande priser skulle hålla i sig känns osannolikt, bland annat eftersom räntehöjningarna inte slagit igenom helt än, säger Johan Engström.