Mäklarvärlden fick fem minuter med Cecilia Nilsson, som i våras rekryterarades som bostadspolitisk analytiker till Mäklarsamfundet. Häng med!

Cecilia Nilsson. BILD: Mäklarsamfundet

Hur känns det?

Det känns jätteroligt att äntligen vara igång och jag har fått ett riktigt varmt välkomnande. Min första månad har varit spännande och har framförallt ägnats åt att lära känna organisationen, få en djupare förståelse för branschen och sätta mig in i alla viktiga frågor som Mäklarsamfundet driver.  

Du kommer närmast från rollen som politisk sekreterare för Centerpartiet i Sundbyberg. Hur tycker du att den borgliga bostadspolitiken funkar, eller inte funkar? 

Den borgerliga bostadspolitiken fungerar i den meningen att den skapar en bra mångfald av bostäder och ägandeformer som tillgodoser många olika preferenser. Utvecklingspotentialen tror jag främst handlar om att utveckla fler skarpa förslag som skapar en mer inkluderande och hållbar bostadsmarknad.  

Hur vill du förändra bostadspolitiken? 

Jag vill vara med och bidra till att göra startsträckan till det ägda boendet kortare för fler människor. Bostadsaffären är ofta den största affären i människors liv och vi behöver stärka förutsättningarna så att den som vill ska kunna äga sin bostad oavsett ekonomisk eller social bakgrund.  

Vilka grupper på bostadsmarknaden tycker du ska prioriteras? 

Unga vuxna är en grupp som jag tycker behöver prioriteras även i fortsättningen. Det första steget in på bostadsmarknaden är fortfarande alldeles för stort och i en ålder där tillvaron kan vara ganska föränderlig tror jag att behovet av en trygg och stabil bostad är ännu större. Bostaden har stor påverkan på hur människor kan leva sitt liv, och alla grupper på bostadsmarknaden förtjänar en fungerande boendesituation.

Vad saknas i dag för att ”alla” ska kunna flytta på ett bra sätt – och hur kan Mäklarsamfundet vara med och förbättra framtidens bostadsmarknad? 

Det som saknas för att alla ska kunna flytta när de önskar och behöver är huvudsakligen sänkta trösklar in på bostadsmarknaden och färre hinder för äldre som vill byta till en bättre anpassad bostad. Mäklarsamfundet har länge drivit frågorna om startlån och bospar, vilket är två åtgärder som jag tror är viktiga och som skulle bidra till en förbättrad och hållbar bostadsmarknad. Reavinstbeskattningen behöver också reformeras. 

I din roll som analytiker kommer du att träffa politiker och beslutsfattare. Vad kommer du att driva för frågor för att höja kunskapen om bostadsmarknaden? 

Jag kommer att fokusera på hållbarhetsfrågorna och där tror jag att det är viktigt att höja kunskapen om vinsterna som tillkommer genom att luckra upp regler och begränsningar för att förbättra rörligheten, tryggheten och hållbarheten på bostadsmarknaden. Sedan är det viktigt att alltid ha en internationell utblick och lära sig av andra länders erfarenheter.  

När flyttade du själv senast och hur bra koll har du på landets fastighetsmäklare? 

Jag flyttade senast för två år sedan till min första bostadsrätt, så jag är själv ganska ny på bostadsmarknaden. Genom min introduktion här på Mäklarsamfundet har jag fått en första inblick i hur branschen ser ut och fungerar, jag ser fram emot att lära mig mer om hur mäklarnas verklighet ser ut idag. 

Rollen som bostadspolitisk analytiker på Mäklarsamfundet är nyinrättad. Hur tror du att du kommer att påverka dess utformning och hur kommer samfundets medlemmar märka att de fått en bostadspolitisk analytiker? 

Förhoppningen är att jag genom den nya tjänsten ska kunna stärka påverkansarbetet genom att leverera analyser- och rapporter som bidrar till att sätta den bostadspolitiska agendan. Att göra opinions- och påverkansarbetet mer effektivt och synligt är en medlemsnytta i sig, men på sikt handlar det så klart om att få till konkreta reformer för en bättre bostadsmarknad. 

Fakta Cecilia Nilsson

Född: 1995.

Bor: Sollentuna. 

Drömboende: Naturhus (bostadsanpassat växthus).  

Familj: Sambo och hund.  

Bakgrund: Centerpartiet i Sundbyberg och dessförinnan studier vid Lunds universitet. 

Fritidsintresse: Träning, matlagning, odling och läsning.  

Gör om tre år: Jobbar med bostadspolitik och får fortfarande lära mig nya saker varje dag. 

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.