Det reder Mäklarvärldens expert Petter Flink ut. Han är jurist som arbetat med bland annat regelverksfrågor, men de senaste åren uteslutande sysslat med penningtvättsfrågor utifrån sin roll som vd och specialist på Due Compliance.

Petter Flink. BILD: Due Compliance

FMI lämnade i februari sin rapport ”Kartläggning av mäklarföretags arbete mot penningtvätt” efter sin tematiska tillsyn av ett antal mäklarbyråer. De fann tyvärr rätt grava brister avseende byråernas fullgörande av sina skyldigheter enligt Penningtvättslagen och meddelade att de nu skulle dra igång sin tillsyn mer konkret.

– Vi kommer att öka vår tillsyn och använda sanktionsavgifter för att utveckla god sed på området, sade David Johansson, operativ chef på FMI, som kommentar till rapporten.

Det har ännu inte kommit några beslut avseende mäklarbyråer och det går därför ej att sia något säkert om vilken approach FMI kommer ha. Vilken detaljnivå lägger de sig på? Vad kommer de skjuta in sig på primärt? Vilka handlingar kommer de begära in? Intervjuer? Hur stora sanktionsbelopp kommer de att eventuellt besluta om? Andra repressalier? Etcetera.

Om man tittar på andra tillsynsorgan, som varit igång med tillsynen av sina respektive tillsynsobjekt i flera år redan, kan man se att deras praxis skiljer sig rätt markant åt. Som exempel så fick alla redovisningsbyråer som granskades av Länsstyrelsen under 2022 sanktionsavgifter medan ingen advokatbyrå, som granskats av Advokatsamfundet, drabbades av sanktioner.

I avvaktan på att FMI:s beslut börjar dyka upp och dess praxis utkristalliserats så kan man som byrå bara se till att försöka följa reglerna i penningtvättslagen på bästa sätt.

Viss vägledning får man av att läsa FMI:s rapport, och tillsammans med FMI:s föreskrifter samt praxis från de övriga tillsynsorganen kan följande grundläggande tips ges:

  • Gör er allmänna riskbedömning och penningtvättsrutin både grundligt och detaljerat. Om ni använder mallar – var mycket noga med att tydligt och initierat anpassa dem till just er verksamhet, kopiera ej rakt av och nöj er ej med svepande och automatiserade förifyllda skrivningar och analyser. Papperstigrar utan verklighetsförankring kommer troligen ej att imponera på FMI.
  • Era löpande KYC (Know your customer), penningtvättkontroller och riskbedömningar, det vill säga det ni gör dagligdags, av kunder och uppdrag måste stämma överens med vad ni beskrivit och beslutat i er allmänna riskbedömning och skriftliga rutin. Allt ska hänga ihop – walk the walk.
  • Skaffa gärna digitala verktyg för löpande KYC, penningtvättkontroller och riskbedömningar, men dessa verktyg måste även de stämma överens med er allmänna riskbedömning och penningtvättsrutin.
  • Utbilda löpande all personal både i själva de legala skyldigheterna men även kring hur penningtvätt kan gå till i fastighetsaffärer samt era egna rutiner och verktyg, hur ni gör i praktiken.

Känns allt detta trist, onödigt och bökigt? Varför måste vi göra detta? Kom ihåg att fastighetsaffärer är ett av de absolut bästa och enklaste sätten att tvätta pengar på. En bra fråga att ställa sig är: Vill jag hjälpa till att hindra brott?

– Petter Flink, jurist och medgrundare till Due Compliance