KÄLLA: SEB/Boprisindikatorn

SEB:s boprisindikator har gått från minus sju till plus elva i juni jämfört med i maj. Samtidigt ökar tron på stigande bostadspriser med sju procentenheter, till 38 procent, och gruppen som tror på sjunkande priser har minskat från 38 till 27 procent.

– Trots ett tufft ränteklimat och en urholkad köpkraft som inte ser ut att lätta i närtid ställer fler hushåll in sig på stigande bostadspriser det kommande året. Det är första gången på ett år fler hushåll är positiva än negativa när det kommer till utvecklingen. Det är en signal som bör tas på allvar och som återigen visar tecken på bostadsmarknadens motståndskraft, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB, i ett uttalande till mätningen.

Vad gäller räntan har hushållen ställt in sig på en räntetopp om 3,76 procent, vilket motsvarar ytterligare en höjning om 0,25 procentenheter.

– Förmodligen är det en kombination av att den värsta räntestormen är passerad och en stadig arbetsmarknad som ger hushållen vind i seglen, säger Américo Fernández.

Indikatorn stiger i samtliga regioner och är nu över nollan överallt utom i östra Götaland, som dock stigit från minus tolv till minus sju.

Se fler tabeller här.