Theresa Bauer är Learning & development manager på Svensk Fastighetsförmedling och ansvarar för alla utbildningar, inklusive ledarprogrammet, i kedjan.
Hon säger att alla fort- och utbildningar hos dem ska leda till någon typ av beteendeförändring.

Theresa Bauer. BILD: Svensk Fastighetsförmedling

– Antingen vässar man säljteknik, eller sitt ledarskap, eller hur man presenterar våra tjänster utåt. Till exempel om vi förvärvar ett bolag, som Ordna bolån, vill vi att våra mäklare vet hur vi pratar med om bolån med kunderna på bästa sätt. Allt handlar om att lära sig nya saker och utvecklas.

Theresa Bauer är inte själv pedagog, men har jobbat mycket i området. Förra jobbet handlade om att lära ut hur man arbetar på ett hållbart men effektivt sätt, och jobbet innan det om ledarskap, så hon vet vad som krävs.

Deras utlärning finns att hämta på flera olika sätt, ibland i e-learning så att mäklaren själv går in på Svensk Fastighetsförmedlings lärandeplattform Boost academy, som de kallar sitt ”hjärngym”. Men utbildningen för blivande ledare ser annorlunda ut.

– Vi kallar det Vårt ledarprogram och man förbereder sig inför den genom självstudier i Boost academy, innan vi träffas på fysiska så kallade Boostdagar med föreläsare som också faciliterar diskussioner, gruppövningar och liknande, säger Theresa Bauer.

Är de obligatoriska?
– Än så länge jobbar vi inte med obligatoriska kurser men det kommer att bli mer av den varan, kan man säga. Vi vill framkalla en viss nivå hos både franchisetagare och mäklare och gör det genom utbildningsrekommendationer i dag. Men jag tycker inte att det ska vara valfritt att vara ledare hos oss och inte träna på ledarfrågor. Hela franchisekonceptet går ut på att vi ska ge dem saker de behöver, och att de tar del av det vi tar fram. De ska också själva dela med sig av sina bästa insikter och kunskaper så att fler kan ta del av dem. Så ja, vi kommer att bli mer kravställande framöver.

Får man något diplom eller dylikt, eller kan vem som helst kalla sig till exempel certifierad på nyproduktion?
– Certifieringar är jätteviktiga när det gäller viss sakkunskap, så det har vi, men annars är det mer att vi följer upp att alla upprätthåller den utbildningsnivå rollen kräver. Är man mäklare måste man kunna vår unika säljmetod. Är man ledare, mer än så.

Theresa Bauer säger att i den bästa av alla världar hade de erbjudit de saker deras medarbetare behöver lära sig till rätt person vid rätt tillfälle, men att de har märkt att de behöver vara mycket tydligare än så.

– Vad ska man göra, vad behöver man kunna innan man till exempel blir franchisetagare? Vi är mitt i en förflyttning nu och blir mer och mer tydliga i vad vi förväntar oss och det är ett jättespännande arbete.

Hennes egen roll i företaget fanns inte ens innan hon klev in för ett och ett halvt år sedan, men i dag är de tre personer som arbetar med fortbildning hos Svensk Fastighetsförmedling. Hon är den som implementerar de beslut som fattats i den större organisationen och går i linje med det de vill göra.

– Vi vill ju ha lönsamma bobutiker som tar marknadsandelar och behåller sin duktiga personal, och då krävs att alla tränar på massor av olika saker. Det går absolut inte att säga att man gick en ledarskapsutbildning 2011 och tro att man är klar.

Det är ju ganska tunga tider nu för mäklare generellt, har ni tagit med det i beräkningen?
– Vi har örat mot marken och om det är något som är svårt just nu så är det att hålla motivationen uppe, så vi har lagt extra tid på att öva på just det. Vi träffar en ny grupp en gång i månaden och varje gång är det lite olika, alla får berätta vad som är utmanande just då och så anpassar vi oss för att vara relevanta. Det är alltså inte särskilt statiskt utan vi vill fånga vad som behövs i dag, och det har varit framgångsrikt.

I ledarprogrammet får alla med personalansvar eller en roll som ledare träna på sina ledarförmågor, något Theresa Bauer säger att alla behöver. De får lära sig gruppdynamik, konflikthantering, motivationsstyrning och förändringsledning.

– Det handlar mycket om hur man jobbar med sin personal så att de mår bra och därmed presterar bra. Många är bra på mycket redan men det blir också en bekräftelse på att man gör rätt och då stärks ledarskapet. Det är jättevanligt att man känner sig ensam som ledare och tror sig sitta i en unik situation, men där får de träffa andra i samma situation. Och det är alltid någon som redan gått igenom det som kan berätta.

Teori, kunskap, tips och tricks. De är tänkta att ge konkreta verktyg att jobba med och plocka fram vid behov.

– Ledare får chansen att lufta sig. De vill alltid gå hem och kunna göra något redan i morgon.

Theresa Bauer säger att alla märker av att det är lite tungt just nu, och att det kämpas på olika sätt. Att det absolut går bra för många, men inte för alla, och att verktygen behövs för att behålla sin personal.

Det sägs ju att alltför många lämnar mäklaryrket alldeles för snabbt, hur tänker du om det?
– Jag tror att om man har valt det här yrket är man lämpad redan från början, men det är så viktigt att hela tiden träna på de grundläggande delarna. Som hur man säljer, hur man bemöter människor och så vidare. Som ledare är det viktigt att vara närvarande hela tiden, om man slarvar med det hamnar man ju efter, säger hon.

Smådetaljer gör skillnad för om man kan sälja eller inte. Den som bara kör på på sitt sätt blir inte långvarig, tror hon, utan alla måste anpassa sig efter rådande omständigheter. Att det tidigare varit lätt att sälja kan göra det tufft nu för den som inte haft bra teknik utan bara en bra marknad.

– Nu krävs det mer. Det är ett gediget hantverk att sälja en bostad, och det krävs uthållighet och ett metodiskt arbetssätt nu när det tar mycket längre tid.

Det finns inga direkta sätt att avgöra om en utbildning är mer populär än en annan hos Svensk Fastighetsförmedling eftersom en del är tvingande, men säljträning har alltid högt deltagande.

– Det är också det de behöver mest. Vi har också en kurs om hur du gör den bästa visningen, och den är suverän och jättepopulär.

Hur tänker du när du köper in eller arrangerar kurser/föreläsare/utbildningar?
– Mitt jobb är att ses till att de tas fram. Antingen tar vi in experthjälp, som vid ledarskap, men annars hittar vi de mäklare som redan gör på bästa sätt och så får de berätta för alla andra hur de gör. Best practice. Vi har ju därmed rätt många experter redan inom organisationen, även på huvudkontoret, och de är med och tar fram utbildningarnas innehåll, säger Theresa Bauer.

Ofta är det kollegorna som nosar fram ”experterna” åt dem, då de märker att någon lyckats extra bra och undrar hur.

– Då fångar vi upp dem och gör kanske en intervju eller plockar upp dem på scen på en ledarkonferens eller kickoff. Sen kan det bli en utbildning av det.

Det Theresa Bauer vill är att alla på Svensk Fastighetsförmedling ska lägga minst en timme i veckan på förkovran. Lära sig något nytt eller träna på något det redan finns ett hum om.

– Vi trodde att det skulle vara svårare att få till, men bara man ger ledarna underlaget så ser de till att det händer – för att de vill det själva. Nu är frågan mer hur vi ska hinna göra mer, ge dem mer, så att de alltid har något att fylla tiden de vikt för utbildning.