Uthyrningen av bostadsrätter ökade med 143 procent i april jämfört med samma tid förra året.
Det visar nya siffror från Blocket och Qasas Hyresrapporten.

BILD: Blocket

Där konstateras att uthyrning har blivit ett sätt att hantera skenande kostnader. Den 143-procentiga ökningen för bostadsrätter på ett år följs av en fördubbling för äganderätter och villor. För hyresrätter är ökningen 63 procent.

– Många bostadsrättsägare som tagit höga lån till rörliga räntor befinner sig nu i en svår situation där de knappt har råd att bo kvar men kanske inte heller kan sälja utan att göra stora förluster. Då blir uthyrning ett sätt att klara sig igenom en period av extremt ökade utgifter, säger Fredrik Strömsten, vd för Qasa och talesperson för Blocket i en kommentar till undersökningen.

Han säger att det faktumet i kombination med det ökade utbudet har haft en positiv effekt på hyrorna, som stod stilla första kvartalet i år i förhållande till förra kvartalet. Allt tyder också på att behovet att hyra ut och antalet lediga bostäder kommer att öka framöver.

– Nu har riksbanken kommit med två kraftiga räntehöjningar i rad och har aviserat ytterligare höjningar. Snart står ett stort antal svenskar som hittills haft bundna lån inför kraftiga utgiftsökningar och det är sannolikt att ännu fler kommer att ha behov av att hyra ut hela eller delar av sin bostad även framöver, säger Fredrik Strömsten.

Uthyrningen totalt har ökat mest i Malmö, med 115 procent, följt av Norrköping och Göteborg med 112 respektive 107 procent.

Läs hela rapporten här.