Västmanlands tingsrätt. BILD: Ewa Ahlin

Bostadsköpare i Västerås har sedan tidigare, i grupp, vidtagit rättsliga åtgärder för att komma ur sina förhandsavtal på nyproduktion efter att avgifterna höjts kraftigt. Nu har Västmanlands tingsrätt bedömt att de kan gå vidare med sin talan som grupp, rapporterar Dagens Industri.

Det innebär att begreppet ”väsentlig höjning” nu kommer att testas i domstol.

Gruppen som väckt talan vill bestrida sina avtal eftersom avgiften när de skulle skriva på upplåtelseavtalet blivit väsentligt högre än förhandsavtalet gav vid handen.

Bostadsrättsföreningen, vilken här är motpart, menar att det handlar om individuella förhållanden på grund av olika stora bostäder, varför det inte kunde bli fråga om grupptalan.

Den motiveringen har dock tingsrätten nu förkastat.

”Enligt tingsrättens bedömning är den i målet aktuella grupptalan grundad på omständigheter som i högsta grad är likartade för gruppmedlemmarnas anspråk”, skriver rådman Andreas Rung i protokollet för beslutet, rapporterar Dagens Industri.

Huvudfrågan, som kan bli aktuell för många nyproduktionsprojekt, är hur stor en avgiftshöjning som är väsentlig.