Mellan mars och april föll bostadsbyggandet med 1,6 procent, samtidigt som övrigt byggande stod still.
Det visar den senaste Byggstartsindikatorn från Byggakta.

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 16,1 procent totalt, där bostadsbyggandet står för 43 procent av fallet i den årliga förändringen medan övrigt byggande ökat.

– Byggstartsindikatorn fortsätter att falla och nedgången förstärks av att tidigare månadsutfall fortfarande revideras ned på grund av inställda och senarelagda projekt. Den snabba nedgången i bostadssektorn verkar nu smitta av sig även på andra sektorer, där utvecklingen vänt nedåt de senaste månaderna säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta och Citymark analys, i en kommentar till statistiken.

Han konstaterar att byggstarterna fortfarande minskar efter ett och ett halvt års fall.

– En så stark omsvängning på så kort tid i en bransch där ledtiderna är långa och det ofta kan gå flera år mellan projektens början och färdigställande innebär stora utmaningar för många aktörer, säger Tor Borg.