Marie Sandström och Joakim Norberg på Svensk Fastighetsförmedling i Piteå blev valda till Årets ledare 2022 och berättar hur de har blivit ett vinnande lag och vad de tycker är ett bra ledarskap i en bransch som nu genomgår tuffa utmaningar.

Hur blir man Årets ledare?

Man har ett fantastiskt team med sig, det är utan tvekan en laginsats. Utan teamet är det svårt att utvecklas framåt både i sin roll som ledare och för medarbetarnas och verksamhetens bästa. Vi har ett team där alla vågar säga vad man tycker och tänker, vilket är otroligt viktigt. Vi jobbar mot gemensamma mål som såklart är a och o för att få ett vinnande lag. För att sammanhållningen ska vara bra så är det också viktigt att alla känner att man har en tydlig roll i gruppen och är en viktig del av helheten.

Vad kännetecknar bra ledarskap för er?

Att se och höra sina medarbetare. Det är viktigt både att kunna lyssna och att kunna vara självkritisk och sträva efter att ständigt bli bättre i sin ledarroll. Tydlighet är något som garanterat uppskattas av alla medarbetare och så även hos oss. Det är något som vi ständigt får jobba med och som inte alltid är så enkelt, men viktigt för att skapa trygghet i en grupp.

Arbetsklimatet bygger på tillit och öppenhet vilket leder till ökat engagemang och ansvarstagande, det gör att vi blir enade som grupp att arbeta framåt.

Som mäklare har man utmanande arbetstider och hög tillgänglighet, hur skapar man ett hållbart arbetsliv i vår bransch?

Vi har sedan vi tog över bobutiken verkat för att jobbet måste fungera i kombination med familj och privatliv, det är det viktigaste för att alla ska må bra. Vi försöker ge tydliga förväntningar och samtidigt ha en flexibilitet åt båda håll.

Med dagens marknadsläge och längre försäljningstider så står vi inför en helt ny situation jämfört med hur det har sett ut tidigare. Det skapar nya utmaningar, men utgångspunkten för hållbarhet över tid ska vara detsamma oavsett marknadsläge.

Vi försöker generellt undvika helgjobb hos oss vilket både har fungerat och varit viktigt för medarbetarna. Sen blir det såklart en del kvällsjobb på veckorna lite beroende på säsong men vi försöker ha kortare arbetsdagar under lågsäsong så att man kan ta igen lite tid då och vara mer hemma med familjen.

Vad tror ni är extra viktigt i ledarrollen framåt i vår bransch och vilka utmaningar står vi inför?

Den största utmaningen nu är nog för många att vara en trygg ledare som på ett tydligt och effektivt sätt leder medarbetarna framåt så att affärer skapas trots rådande tider.

Att alltid sträva efter att bli bättre är en viktig pusselbit för att kunna ta nya steg framåt. Att ta till sig både vad man gör bra och vad man kan göra bättre är08 en förutsättning för att lyckas! För oss har kunskapsutbyte genom träffar med andra ledare i kedjan varit väldigt utvecklande och utbildning i ledarskap kan man inte heller få för mycket av. Att ha en plan för sin egen utveckling är nog en förutsättning för att även kunna utveckla andra.