Det är långt kvar till normal temperatur på bostadsmarknaden, visar SBAB:s indikator Bomarknadstempen för mars.

Bomarknadstempen lanserades i februari och mäter hur lätt det är att sälja en bostad genom en vägning av bland annat utbud, annonsdagar, återpubliceringar och medelbudpremier.

– På hussidan ligger tjälen fortfarande kvar medan viss tjällossning kan skönjas för bostadsrätter. Även om temperaturen ökade något mellan februari och mars är det långt kvar till normala vårtemperaturer på bostadsmarknaden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande.

BILD: SBAB

Bomarknadstempen visar alltså mycket stora negativa avvikelser från normala nivåer, med två standardavvikelser under det historiska medelvärdet.

Robert Boije konstaterar även att de väntade fortsatta höjningarna av styrräntan kan dra ut på tjällossningen ännu mer.