En ny granskning av Fastighetsmäklarinspektionen har lett till disciplinära åtgärder i 14 fall.
Granskningen gällde redbarhet och lämplighet, varvid FMI kontrollerade skuldsättning och/eller begångna brott.

Kontrollerna skedde genom kontakter med både polismyndighet och kronofogde, och gällde samtliga registrerade mäklare.

Totalt öppnades 18 tillsynsfall varav fyra lämnades utan åtgärd. Sju registreringar återkallades och sex varningar utdelades. Erinran meddelades i två fall, så viss överlappning har alltså funnits.

FMI konstaterar ”en sammantaget hög uppfyllelse av kravet på redbarhet och lämplighet” hos de registrerade mäklarna, men hoppas ändå att de 14 disciplinära påföljderna förmedlar vikten av att ”även fortsättningsvis efterleva kraven”.

Läs mer om tillsynen här.