En köpare ansåg en betalning till Hemverkets klientmedelskonto vara ett misstag, varför den skulle återgå enligt condictio indebiti. Det vill säga en civilrättslig regel Fastighetsmäklarförbundet (FMF) kallar obskyr, vilken innebär rätten att få den återbetald.

juridik lag dom justice
BILD: Tingey/Unsplash

Köparen fick rätt i både tingsrätt och hovrätt, men nu har Högsta domstolen ändrat hovrättsdomen, och Hemverket får alltså rätt.

De skriver att ”omständigheterna var sådana att det fanns en rättsgrund för betalningarna och att en tillämpning av läran om condictio indebiti därför inte aktualiserats”.

Här hade köparen meddelat att de avsåg att betala köpeskillingen för två fastigheter till Hemverkets klientmedelskonto, men därefter meddelat att köpen skulle återgå. De glömde dock att annullera betalningarna.

Högsta domstolen konstaterar att deras agerande inneburit en instruktion till Hemverkets mäklare att förmedla betalningarna till säljaren, varför hen haft rättsgrund att ta emot pengarna. Därmed ogillas köparens talan.

Enligt Fastighetsmäklarförbundet är fallet viktigt också av en annan anledning, och det är att köparen inte stämt den enskilda mäklaren utan hela Hemverket. De menar att det är en grundprincip att mäklaruppdraget är ett personligt uppdrag, varför det ”blir både motsägelsefullt och direkt felaktigt om plötsligt mäklarfirmor ska riskera ansvar i miljonklassen”.

Hela det mäklarjuridiska skyddsnätet med till exempel ansvarsförsäkringar är uppbyggt kring mäklaren personligen, skriver FMF i sitt uttalande, och det vore absurt om köpare kunde kringgå detta.

Hemverket slipper därmed också betala rättegångskostnader.

Läs hela domen här.