Var femte kvinna har inte kunnat lämna en relation på grund av sin boendesituation.
Det visar Relationsrapporten av Nordax Bank i samarbete med Novus.

Relationsrapporten undersöker hur bostadsmarknaden påverkar liv och relationer i Sverige. Utöver att allt för många kvinnor tvingas stanna i kanske olämpliga relationer uppger över hälften att de påverkas av negativa ekonomiska förändringar i sitt samliv.

– Det är skrämmande att vi inte ser någon förbättring kring kvinnors möjligheter att lämna en dålig relation. Det är också tydligt i rapporten att lågkonjunkturen har gjort oss mer kortsiktiga, eftersom vi nu har ett större fokus på stigande räntor och på inflationen. Men det är otroligt viktigt att vi kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, säger Jacob Lundblad, vd på Nordax Bank, i en kommentar till undersökningen.

Svenskarna har också blivit allt sämre på att prata om vad som ska hända med boendet vid en eventuell separation – 67 procent har aldrig diskuterat det, jämfört med 61 procent i förra mätningen.

– Vi behöver prata om pengar och prioriteringar med varandra. Att säkerställa rättvisa förutsättningar för båda parter i en relation är grundläggande för jämställdheten. Förhoppningen är att vi med den här rapporten kan sätta ytterligare ljus på frågan, säger Jacob Lundblad.

Läs hela rapporten här.