Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har för sjätte året i rad presenterat Bostadsrättsrapporten, och den visar en ökande oro bland bostadsrättsägarna för ekonomin.

Markus Pålsson. BILD: SBC

Fler än var fjärde, 26 procent, bostadsrättsägare oroar sig över sin brf:s ekonomi – att jämföra med 16 procent året innan. I topp för oron ligger räntehöjningar, följt av avgiftshöjningar, elkrisen och oförutsedda kostnader.

– Att vi ser en starkare oro är inte förvånande. Den senaste tidens ränteökningar och inflation har gjort att många av landets bostadsrättsföreningar nu behöver se över sin ekonomi för att klara kommande utmaningar. Det påverkar så klart bostadsrättsägarna och skapar en osäkerhet kring hur föreningens situation kommer att påverka den egna ekonomin, säger Markus Pålsson, affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning på SBC, i ett uttalande.

Samtidigt uppger närmare var tredje att de helt eller delvis saknar insikt i föreningens finanser och bara drygt hälften anser att styrelsen har tillräcklig koll på ekonomi.

KÄLLA: SBC Bostadsrättsrapporten

– Ränteökningar, inflation och höga elkostnader har gjort att många a landets bostadsrättsföreningar tvingats höja sina avgifter, något som självklart kan uppfattas som negativt av föreningens medlemmar. Men faktum är att höjningarna många gånger varit en absolut nödvändighet. För föreningar som tidigare haft låga avgifter och höga lån har det senaste årets ekonomiska utmaningar inneburit ett rejält bakslag, säger Markus Pålsson.

Rapporten visar också att en tredjedel av ledamöterna i bostadsrättsföreningarnas styrelser anser att de inte är tillräckligt juridiskt kompetenta.

– Att som styrelsemedlem hålla sig uppdaterad om rådande lagar och regler är en ständigt pågående process som måste få ta tid och prioriteras. Det är ett råd vi vill skicka med till landets styrelser, säger Therese af Jochnick, affärsområdeschef för juridik, i rapporten.

Dessutom tycker fyra av tio att underhållet på fastigheten kunde vara bättre.

Läs hela rapporten här.