I februari fanns 21 152 lägenheter till salu på Hemnet, vilket är 21 procent fler än samma tid förra året. Utbudsökningen för villor i februari var ännu större – 54 procent fler än i fjol.
Nu ser dock utbudet ut att börja stabiliseras, enligt presstalesperson Staffan Tell.

Hemnet konstaterar att trenden med ökande utbud började första halvan 2022 och accelererade i takt med ränteökningar och sjunkande bostadspriser.

Störst skillnad på årsbasis hittills noterades i december, då lägenhetsutbudet och villautbudet var 45 respektive 81 procent högre än samma månad 2021.

– Det höga utbudet det senaste året reflekterar en svalare marknad. Vi ser dock en trend där utbudet stabiliseras och där det säljs ungefär lika mycket som läggs ut på marknaden, säger Staffan Tell, presstalesperson på Hemnet, i en kommentar till siffrorna.

KÄLLA: Hemnet

Han menar att det kan ses som ett tecken på att marknaden är mer i balans än tidigare.

– Vi noterar också att bostadspriserna faktiskt ökade något under februari.