BILD: Katinka Igelberg/Lantmäteriet

Med anledning av internationella kvinnodagen i går har Lantmäteriet tagit fram statistik över hur det ser ut mellan könen när det gäller ägandet av fastigheter och mark.

Den visar att män äger 47 procent av alla fastigheter och 37 procent av all mark, medan kvinnorna äger 37 procent av alla fastigheter och blott 14 procent av marken.

Och utvecklingen går långsamt.

– Den senaste tioårsperioden har det inte skett någon betydande förändring mot ett mer jämställt fastighetsägande. Senast vi såg en märkbar utveckling var 2010-2014 efter att rotavdraget infördes i sin nuvarande form, då överlät många ägarandelar till sin partner för att fullt ut kunna nyttja det, säger Dennis Lindén som är enhetschef på Lantmäteriet i ett uttalande.

Siffrorna visar också att Stockholm är mest jämställt när det kommer till fastigheter – 40 respektive 43 procent för kvinnor respektive män. Största glappet finns i Norrbotten med 32 procent för kvinnor och 50 för män.

Övriga fastigheter ägs av företag, organisationer och dödsbon.

Se siffrorna för ditt län här.