Jenny Stenberg, vd. BILD: Fastighetsmäklarförbundet

Efter en rapport från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) tar nu Fastighetsmäklarförbundet (FMF) krafttag för att åtgärda bristerna runt att förebygga penningtvätt.

Enligt rapporten finns det brister på företagsnivå i mäklarbranschen när det kommer till detta och FMI har uppmanat till större ansvar.

FMF tar detta på allvar och har redan inlett arbetet med att stärka medlemsföretagen, bland annat genom att diskutera systemstöd och obligatoriska utbildningar. Fokus ligger på att öka medvetenheten kring penningtvätt och hur man kan förebygga och upptäcka den.

– Vi anser att det är av yttersta vikt att fastighetsmäklarbranschen tar sitt ansvar i kampen mot penningtvätt. Genom att samarbeta och ta initiativ till åtgärder kan vi gemensamt arbeta för att minska denna typ av brottslighet inom branschen, säger Jenny Stenberg, vd på FMF, i en kommentar.

I detta arbete samarbetar de nära med myndigheter som Finanspolisen och Finansinspektionen för att se till att branschen har rätt verktyg.