Efterfrågan på nybyggda bostäder i Skåne har minskat kraftigt under 2022.
Det visar en ny rapport gjord av Region Skåne.

Västra Hamnen. BILD: Region Skåne

Befolkningen i Skåne växer och bostadsbehovet med det, men trots detta har efterfrågan sjunkit. I fjol efterfrågades 5400 bostäder, en minskning med 35 procent sedan 2021.

Minskningen beror på att både hushåll och bostadsbyggare nu är pressade av inflationen, stigande räntor och höga energi- och byggkostnader. Mest påtaglig är den för bostadsrätten där efterfrågan halverats. Detta samtidigt som Skånes befolkning ökade med närmare 12 000 personer.

Glappet mellan behov och efterfrågan med köpkraft är därmed stort.

– Efterfrågan på nyproduktion styr i stor utsträckning hur många nya bostäder bostadsbolagen vill bygga. Den främsta anledningen till minskningen i efterfrågan på bostadsrätter och småhus är den jämförelsevis höga räntenivån. Om glappet mellan efterfrågan och behov håller i sig kommer det bland annat att leda till ökad trångboddhet, säger Sara Mikkelsen, samhällsanalytiker i Region Skåne, i en kommentar till rapporten.

I år väntas priserna på bostadsrätter och småhus falla med 27 respektive 22 procent jämfört med toppnoteringarna häromåret, men trots detta väntas köpkraftig efterfrågan att minska – de negativa effekterna av lägre realinkomster och stigande räntor är större.

Läs hela rapporten här.