Carolina Stegman, vd Stegman Juristbyrå.

Jag har förmånen att ha kontakt med alla typer av fastighetsmäklare, i alla typer av organisationer, i olika delar av landet och i alla olika storlekar på verksamhet.

Jag får därför ganska ofta frågan ”vad säger andra mäklare?” eller ”hur upplever de andra mäklarna dagens situation?”.

Vill ni veta det?

Att marknaden har förändrats det sista året har vi alla noterat och att prisutvecklingen har stannat av och att det krävs lite mer vid varje förmedling verkar mäklarkåren vara ganska rörande överens om.

Jag konstaterar som vanligt att mäklare är härligt ambitiösa med kundnytta för ögonen och att man jobbar på med fokus inställt på att folk behöver byta bostad oavsett marknad.

Men, det har skett en skillnad i kommunikationen kring juridiken det senaste året som jag gärna vill uppmärksamma. Jag får frågor av en annan art än tidigare och de juridiska frågeställningarna har förändrats något.

Från att tidigare ha handlat mer om hur man ska agera i olika fall handlar det nu i många fall om hur man ska ta hand om en kund som visar missnöje. Mäklare önskar mer vägledning kring hur man kommunicerar med kunden och får dem att förstå mäklarens roll samt hur man hanterar ett missnöje.

Mäklare verkar vara mer oroliga för att göra fel och mer angelägna om att ha såväl hängsle som livrem på ett annat sätt än tidigare.

Det behöver inte vara en nackdel att se till att verkligen vara säker på sin sak men det kan vara en nackdel om man är så rädd för att göra fel hela tiden att man istället håller tillbaka och inte vågar agera alls.

Flera är ni som hör av er och berättar att ni känner större osäkerhet nu för att kunderna ska leta fel i ert arbete. Många är ni som upplever att minsta misstag direkt medför ett krav på ekonomisk kompensation i någon form eller ett hot om en anmälan till FMI.

Dialoger med mäklarföretag utmynnar ofta ut i att man önskar se över vilket skydd man kan erbjuda sina mäklare för att de inte ska känna den osäkerhet som upplevs.

Det här är en trist utveckling tycker jag personligen, men kanske också naturlig i en tid då människor är rädda för att ta dåliga ekonomiska beslut när ekonomin är stram och man vänder på kronorna fler gånger än tidigare.

Vad ska ni då göra som mäklare i denna situation?

Min rekommendation är att ni inte blir passiva av ren rädsla utan att ni kör på som vanligt. Att ni tänker till kring kommunikationen och är noga med att dokumentera vad ni sagt och gjort.

Använd de stöttepelare ni har i oss jurister eller seniora kollegor och våga fråga en gång för mycket. Ställ gärna kontrollfrågor till kunden så att ni i tid uppmärksammar om de har missförstått någon detalj.

På så sätt skapar ni bättre förutsättningar för att undvika missförstånd och kan navigera enklare även nu när kunderna är lite mer oroliga.

– Carolina Stegman, jurist och vd Stegman Juristbyrå

 

Ta hjälp av våra kunniga experter
Vi fångar särskilt upp frågor och funderingar från blivande mäklare. Redaktionen letar svar bland personer med spetskunskap verksamma i olika delar av branschen. Mejla dina frågor till experterna@maklarvarlden.se.