Februari visade fortsatt frost i SBAB och Boolis Bomarknadstempen. Den ljusglimt som syns är att marknaden för bostadsrätter gick från iskall till kall.

BILD: Booli

Bomarknadstempen lanserades i januari och beräknas utifrån sex olika variabler för att indikera temperaturen på bostadsmarknaden. Februari visade att bostadsrätterna låg två standardavvikelser under det historiska medelvärdet, och för hus ännu större, vilket enligt SBAB är en mycket stor negativ avvikelse.

– Även om det fortfarande görs en hel del bostadsaffärer så är det ett alltjämt frostigt läge på bostadsmarknaden sett till hur lätt det är att sälja en bostad, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande.

Han menar att ett par ljusglimtar är att indikatorn visar en liten vändning uppåt för hus och att det så sakteliga fortsätter att förbättras för bostadsrätter.

– Det återstår att se om den här bilden består framöver då Riksbanken förväntas fortsätta att höja styrräntan, vilket drar med sig framför allt de rörliga bolåneräntorna uppåt.

KÄLLA: Booli/SBAB

Bomarknadstempens variabler

  • Utbud
  • Annonstider
  • Antal återpubliceringar
  • Andel prissänkningar
  • Antal budgivare
  • Medelbudpremien