Sedan år 2000 har det genomsnittliga värdet på villor i Sverige ökat mer än dubbelt så mycket som Stockholmsbörsen. Villapriserna har stigit med 302 procent medan börsindex stigit med 139 procent. Som jämförelse ökade lönerna med 83 procent mellan 2000–2021. Det visar en ny sammanställning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Foto: Adobe stock.

– Även om bostadspriserna i Sverige tillhör de i världen som fallit mest det senaste året har många som ägt sin bostad länge haft en väldigt stor värdeuppgång. Den som ska köpa en bostad bör tänka långsiktigt, låta behoven styra och inte köpa i spekulationssyfte, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Värdet på en genomsnittlig villa i Sverige har ökat med 302 procent sedan millennieskiftet. Under samma period har Stockholmsbörsen givit en genomsnittlig avkastning på 139 procent. Trots de kraftiga prisfallen på bostadsmarknaden det senaste året har det alltså varit en bättre ekonomisk investering att äga sitt hus än att investera pengarna på aktiemarknaden.

Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det tuffa ekonomiska läget kommer att fortsätta under 2023, men det finns signaler om att vi snart närmar oss toppen av räntehöjningar och inflation. I storstäderna verkar den värsta oron ha avtagit eftersom vi kan se att antalet visningsbesökare och försäljningar ökar, säger Marcus Svanberg.

Den genomsnittliga löneökningen de senaste tjugo åren har givit betydligt mindre i plånboken än både börsen och bostadsmarknaden. Under perioden 2000–2021 ökade medianlönen i Sverige med 83 procent.

– Även om priserna backade under 2022 har den exceptionella prisuppgången under 2000-talet gjort det svårare för många svenskar att kunna byta bostad. Det, i kombination med den hårda ekonomiska pressen på många hushåll, gör att Finansinspektionen borde lätta på amorteringskraven, säger Marcus Svanberg.