År 2022 har varit ett händelserikt år med bland annat krigsutbrott i Europa, hög inflation och stigande marknadsräntor. Detta har påverkat bostadspriser, priset för avstyckade gårdar och livsstilsboenden på landsbygden liksom priset för kommersiella fastigheter. I denna marknad har skog fortsatt efterfrågats starkt till historiskt höga prisnivåer.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter har sammanställt 2022 års försäljningar av skogsfastigheter som företagets fastighetsmäklare förmedlat på öppna marknaden. Statistiken visar att priset på skogsmark ökat när andra tillgångsslags värden har minskat.

– Efterfrågan på skogsmark har varit fortsatt stor under hela 2022. Flera stora aktörer med starka monetära resurser såsom exempelvis skogsbolag och andra investerare har haft ett fortsatt stort intresse i att köpa skogsfastigheter. Det är en bidragande orsak till prisstabiliteten vi sett under året och liksom tidigare konjunkturnedgångar har priset på skogsmark visat sig fluktuera mindre än andra tillgångar. Det säger Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Prisuppgång i nästan hela Sverige

Ludvig & Co Fastighetsförmedling delar in Sverige i 10 olika prisregioner. I nominella mått ser de en kraftig prisuppgång i nio av dessa tio prisområden. När man tar hänsyn till den kraftiga inflationen och justerar siffrorna med KPI (konsumentprisindex), har skogen även reellt hållit sitt värde fint. I reella mått har genomsnittspriset för skogsmark i Sverige stigit 1,4 procent till 587 kronor per skogskubikmeter alternativt mätt i kronor per hektar 2,4 procent till 84 000 kronor per hektar. I sju av tio prisregioner har priset stigit realt.

Real utveckling av priset på skogsmark (kr/m³sk)

Trendbrott under senare delen av 2022

Trots att det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor såg man ändå under sista kvartalet 2022 en viss avmattning. Fastigheterna låg ute till försäljning något längre innan avslut, budgivningarna drog generellt inte iväg lika mycket och prisbilden har avmattats något från riktigt höga nivåer.

Markus Helin, Ludvig & Co.

– Det är inte något kraftigt trendbrott men det går att se i vår statistik. Det är fullt naturligt. Fast det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor ska ändå varje köp finansieras. Rådande marknadsläge skapar delvis en viss osäkerhet hos många. Men framförallt har det högre ränteläget bidragit till en avkylande effekt på priset på skogsfastigheter, säger Markus Helin, Marknadsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

 

Real utveckling av priset på skogsmark mellan 1995-2022 (kr/m³sk)

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.