BILD: Johner Bildbyra/Skandiamäklarna

I går kom beskedet att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter, upp till tre procent. Dessutom flaggar de, under ledning av nya chefen Erik Thedéen, för ytterligare höjningar i vår.

I Skandiamäklarnas nya undersökning Räntetempen, genomförd i slutet av januari, uppgav en av tre svenskar att de var oroliga inför beskedet. Bland barnfamiljer var ännu fler, hela 57 procent, oroliga, varav en tredjedel mycket oroliga.

– Bostadsmarknaden påverkas i hög grad av de ökade bolåneräntorna och vi märker av en stor osäkerhet bland spekulanter kring hur höga boendekostnaderna faktiskt kommer att bli. I vår senaste undersökning ser vi att även en liten kostnadsökning blir svår för många svenskar att klara av, säger Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna, i en kommentar till undersökningen.

20 procent av de tillfrågade skulle inte klara 1000 kronor i höjda boendekostnader.

– Vi har under en tid sett ett ökat intresse för energieffektiva bostäder med låga driftskostnader. En trend som vi tror kommer bli allt starkare i takt med att svenskarnas boendekostnader ökar, säger Andreas Moritz.

Frågan löd: Ange på en skala 1-5 hur mycket eller lite du oroar dig inför räntebeskedet. KÄLLA: Skandiamäklarna/Räntetempen