Konsumentskyddet på den svenska bostadsmarknaden är starkt, men trots det anser Mäklarsamfundet att finns brister som kan utgöra risker för konsumenterDärför lanserar man nu ett trygghetsprogram med tio förslag för stärkt trygghet på bostadsmarknaden.

I Sverige har vi i dag ett starkt konsumentskydd i form av bland annat en nyligen uppdaterad fastighetsmäklarlag, en ny bostadsrättslag och instanser för tvistlösning. Men ett osäkert marknadsläge visar att mer behövs för att ge säljare och köpare bästa möjliga förutsättningar till långsiktigt hållbara, transparenta och trygga affärer.

Mäklarsamfundets medlemmar, Sveriges fastighetsmäklare, är den yrkesgrupp som möter flest bostadskonsumenter. Med den samlade erfarenheten som utgångspunkt har Mäklarsamfundet tagit fram ett åtgärdsprogram med tio förslag för att stärka tryggheten och åtgärda brister i regelverk och institutioner, som exponerar konsumenter för risker som de många gånger inte ens är medvetna om.

Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet. BILD: Mäklarsamfundet.

– Mäklarsamfundet arbetar för långsiktiga, transparenta och trygga bostadsaffärer i låg- som högkonjunktur. Med vårt trygghetsprogram vill vi sprida kunskap om det starka konsumentskydd som finns idag, men också peka på ett antal områden där relativt okomplicerade åtgärder skulle kunna få stor effekt för grundtryggheten på bostadsmarknaden, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets trygghetsprogram utmynnar i tio åtgärdsförslag som fördelar sig över tre områden. Transaktionerna behöver bli tryggare. Det krävs ett kunskapslyft om bostadsmarknaden, och slutligen behövs starkare incitament för en socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbar kreditgivning.

Länk till trygghetsprogrammet:

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.