Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket. BILD: Andreas Eklund

Konkurrensverket har nu avslutat utredningen kring Svensk Mäklarstatistik efter att företaget meddelat att de fortsatt kommer att leverera bostadsdata till Valueguard. Valueguard i sin tur kan använda denna data mot sina kunder, men inte publicera den.

Det var våren 2020 Svensk Mäklarstatistik, som ägs av Mäklarsamfundet, sade upp sitt avtal med Valueguard och inte längre tänkte leverera material med publiceringsrätt till dem. Juli 2021 fattade Konkurrensverket beslutet att det skulle Svensk Mäklarstatistik visst göra, åtminstone så länge deras utredning i ärendet pågick.

Utredningen visade att Svensk Mäklarstatistiks insamlade data är av hög kvalitet, och att Valueguards Hoxindex som baseras på den har stor betydelse för marknadsaktörer som banker och myndigheter.

Däremot fann Konkurrensverket inget tydligt stöd för att Valueguards index måste göras publikt.

– Vår utredning har visat att det avgörande för Valueguards kunder är möjligheten att använda och referera till Hoxindex, inte att det finns publikt tillgängligt. Det, tillsammans med de utfästelser som Svensk Mäklarstatistik har lämnat vad gäller fortsatt leverans av data och kundernas fortsatta tillgång till Hoxindex, gör att vi nu fattat beslut om att avsluta ärendet, säger Rikard Jermsten, gd för Konkurrensverket, i ett uttalande.

Därmed slutar det interimistiska beslutet från juli 2021 att gälla.