Nyligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd i ett ärende som väckt en del uppmärksamhet. FMI skirver nu om fallet på sin hemsida. Myndigheten menar att ärendet var principiellt viktigt för utvecklandet av god fastighetsmäklarsed då det ställde två gällande principer mot varandra.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.