Början av året har visat på ett trendbrott i skillnaden mellan annonspris och slutpris på bostadsmarknaden. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Detta betyder inte att priserna vänt uppåt, men är ett tecken på att ett jämviktsläge närmar sig.

Svensk Mäklarstatistik konstaterar att kvoten tenderar att sjunka i en vikande marknad, vilket också sågs under stora delar av 2022 – i december låg kvoten under noll för både villor och bostadsrätter. I januari har dock kurvorna vänt upp igen även om det ännu bara är bostadsrätterna som klättrat över noll.

Om kurvan ligger på 10 procent betyder det att priserna på sålda bostäder ökade med 10 procent över annonspriserna. När intresset att köpa bostäder minskar, minskar också skillnaden och kan till slut sjunka under 0. Skillnaden kallas ibland för budeffekt. KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik

Noteringarna gäller riket i stort, medan både Storstockholm och Storgöteborg sett båda bostadsformerna kliva över nollan.