En grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön kunde i slutet av 2022 bara köpa en av nio bostäder i Storstockholm.
Det visar bostadsutvecklaren Obos senaste lärarindex.

Sofia Ljungdahl, vd Obos. BILD: Obos

Det är andra året i rad Obos presenterar sitt lärarindex för att belysa hur bostadsmarknaden ser ut för grundskollärare – som ungefär har den svenska genomsnittslönen. Den räcker dock endast till en av nio bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september och oktober 2022.

Samtidigt behöver Stockholms län enligt Skolverkets senaste prognos 26 000 heltidslärare. Samma tendenser syns i Göteborg och Malmö.

– Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, vd på Obos Nya hem, i ett uttalande.

Hon menar att det inte går att ha en situation där lärare, poliser, sjuksköterskor och andra samhällsviktiga personer tvingas tacka nej till jobb för att de inte har någonstans att bo.

– Nu krävs krafttag från politiken. Regeringen måste bland annat ändra och sänka amorteringskravet och införa förslaget om startlån för förstagångsköpare. Det blir extra viktigt i det osäkra läge vi befinner oss i nu.

Obos konstaterar att det är kostnads- och ränteökningar som försämrat grundskollärarens köpkraft mellan 2021 och 2022.