Andreas Carlson, KD, infrastruktur- och bostadsminister. BILD: Kristdemokraterna

Nu ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att redovisa sina åtgärder för ökat bostadsbyggande, detta i samarbete med kommunerna. Detta då det behöver byggas fler bostäder – över hela landet.

– Det är ett stort underskott på bostäder i landet. Det är därför viktigt för regeringen att få en samlad bild av vilka insatser olika länsstyrelser gör för att stödja och främa bostadsbyggandet, säger civilminister Erik Slottner i ett uttalande.

Byggtakten sjunker i Sverige och förutsättningarna för byggandet har hastigt försämrats, samtidigt som 204 av landets 290 kommuner uppger att de har underskott på bostäder.

– En sådan kartläggning kan bli en bra grund för att överväga vilka åtgärder som kan behövas på nationell nivå, säger bostadsminister Andreas Carlsson.

Ur regeringens regleringsbrev. KÄLLA: Regeringen