57 procent av Hemnets besökare säger att elpriserna har påverkat vilken typ av bostäder de söker efter på sajten.
Det visar en ny undersökning Hemnet genomfört.

32 procent sa att det påverkar till viss del, och 25 procent att det påverkar i hög utsträckning. När undersökningen gjordes för ett år sedan var siffrorna 26 respektive 15 procent, vilket ger en ökning med 62 procent.

– De höga elpriserna har gjort det tufft för många hushåll denna vinter och mot bakgrund av det är det förväntat att det också tydligt påverkar bostadssökarnas beteende, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, i en kommentar.

Han säger att de också sett ökad efterfrågan på bergvärme och solceller under 2022.

– Det sett till vilka sökord som ökat i popularitet, och det kommer sannolikt att fortsätta även framåt.

KÄLLA: Hemnet

Det syns också tydliga skillnader på var i landet de stigande elpriserna påverkar mest – av de som letar bostad i norra Norrland är det 39 procent som säger att de påverkar i hög utsträckning.

– Det är tydligt att det kallare klimatet i norr och därmed högre uppvärmningskostnad generellt, i hög utsträckning påverkar bostadssökandet. Det verkar påverka mer än faktumet att elpriserna är högre i de södra delarna, säger Erik Holmberg.

Lägst andel som påverkas av elpriserna hittas i Svealand vilket förmodligen beror på den höga andelen flerbostadshus.