Bostadsrätter och småhus i utsatta områden kan bryta boendesegregation.
Det visar en ny rapport från HSB och Veidekke, ”Så löser vi boendesegregationen i utsatta områden”.

– För att bryta segregationen krävs det en gemensam kraftansträngning från hela samhället, där spelar bostadspolitiken en nyckelroll. Fler måste få möjlighet att välja ett boende som passar dem utan att behöva lämna bostadsområdet där de trivs, säger Johan Nyhus, förbundsordförande på HSB, i en kommentar till rapporten.

Rapporten visar tydligt hur utformning och utbud i stadens olika områden spelar roll för hur segregation utvecklas.

– Den drivs på av de mest resursstarka hushållen som ofta väljer att flytta. För att bryta den negativa spiralen behöver därför utsatta områden tillföras egenskaper som gör att människor som lyckats skaffa jobb och utbildning väljer att bo kvar. Åtgärder inom skola och arbetsmarknad är viktiga, men för att bryta segregationen på lång sikt måste även bostadspolitiken förändras, säger Veidekkes kommersiella direktör Lennart Weiss om undersökningen.

Förvärvsinkomst per
capita fördelat per kommun
och basområde. KÄLLA: SCB/Evidens/HSB/Veidekke

Bland det som driver segregation är att hushåll i familjebildande ålder med valmöjligheter har starka preferenser för större, ägda bostäder. När dessa inte finns i området flyttar de och den negativa spiralen för de som bor kvar förstärks.

– Det är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar nästan alla aspekter av våra liv. Kommunerna måste ta en aktiv roll i att utveckla markpolitiken med inriktning på en breddning av utbudet av bostäder i socioekonomiskt utsatta områden. Och regeringen behöver bland annat införa ett startlån som skapar nya möjligheter för cirka 400 000 förstagångsköpare att köpa en egen bostad, säger Johan Nyhus.

Läs hela rapporten här.