Läget på bostadsmarknaden fick Svensk Nyproduktion att bjuda in branschen på ett seminarium för att prata siffror och aktuella frågor.
Analysavdelningen stod för siffrorna och paneldiskussionen efter gav perspektiv från både mäklare och banker.

BILD: Svensk Nyproduktion

– Vi tycker att det är viktigt att samla branschen till ett forum för att träffas, diskutera och ta upp frågor som är gemensamma. Inte minst nu när det är tufft för alla parter i branschen, säger Lars Björkstrand, vd och grundare på Svensk Nyproduktion.

BILD: Svensk Nyproduktion

Under seminariet konstaterades bland annat att priset på en genomsnittlig nyproducerad bostad ökat i pris med 26 procent på tre år och att köparna efterfrågar trygghet och ställer många frågor kring föreningens ekonomi. Försäljningen under året visar att större bostäder fortfarande säljer förhållandevis väl trots läget.

– Vi ser en tydlig nedgång i antalet bostäder som når marknaden i dagsläget. Hösten brukar vara en av de mest aktiva perioderna på nyproduktionsmarknaden men i år har perioden september till november bjudit på en aktivitet ungefär hälften av den vi normalt sett de senaste åren, säger Daniel Frimark, analyschef på Svensk Nyproduktion.

Han tror att det minskade antal bostäder ute på marknaden i dagsläget innebär en förskjutning i aktivitet till 2023.

– Samtidigt ger det en möjlighet för de bostäder som nu finns ute att säljas av när utbudet inte fylls på i samma takt.

BILD: Svensk Nyproduktion

Drygt 50 personer var på plats och flera av landets största bostadsutvecklare var representerade.