Svenska bostadsägare är fortsatt pessimistiska om bostadsprisernas utveckling, där 42 procent tror att de faller på ett års sikt.
Det visar SBAB:s senaste prisförväntningsmätning.

Flera av de stora prognosmakarna spår ytterligare prisfall efter den 10-19-procentiga nedgången sedan toppen i våras. SBAB:s senaste undersökning visar att bostadsägarna håller med.

Av de 42 procent som tror på fallande priser anger nio av tio stigande räntor som orsak. En av fyra tror på stillastående priser och bara 16 procent tror att de stiger.

På längre sikt finns dock en högre optimism, där tror 37 procent att priserna stiger den kommande treårsperioden.

– Vår egen prognos är att bostadspriserna kan komma att falla med drygt 20 procent från toppen i våras till botten nästa år och i huvudsak till följd av stigande bolåneräntor. Bostadsägarnas förväntningar ligger i linje med denna bedömning, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar till siffrorna.

Fler än någonsin har svarat ”vet inte” på frågan och SBAB konstaterar att osäkerheten aldrig varit större bland bostadsägarna.

– Att så många svarar att de är osäkra är signifikativt för hela den situation vi nu befinner oss i. En förklaring kan vara att de stora prognosmakarna har reviderat ned sina prognoser i rask takt och pekat på en annalkande lågkonjunktur, samtidigt som sysselsättningen har fortsatt stiga och arbetslösheten falla. Förhushållen kan det var svårt att tolka alla olika signaler och bilda sig en egen uppfattning, säger Robert Boije.

KÄLLA: SBAB