Stigande räntor, minskad vilja att ta risker och en allt svagare ekonomi innebär påfrestningar för högt skuldsatta hushåll – särskilt nyblivna villaägare.
Det konstaterar Finansinspektionen i sin senaste stabilitetsrapport som kom på tisdagen.

Hushållens kassaflöde är under press genom inflation, högre räntor, högre elpriser och sjunkande bostadspriser. De flesta klarar högre kostnader, enligt rapporten, men många drar ned på konsumtionen vilket verkar konjunkturdämpande.

Ytterligare osäkerhet skapas av kriget i Ukraina, vilket allt sammantaget bidrar till en negativ ekonomisk utveckling.

– Viljan att ta risk har nu minskat. Det kan dämpa stabilitetsriskerna på sikt, men hastiga nedgångar i tillgångspriser och en ekonomisk inbromsning innebär i det korta perspektivet högre risker för den finansiella stabiliteten, säger Susanna Grufman, tf generaldirektör, i ett uttalande.

KÄLLA: Finansinspektionen

Deras analys visar att ett hushåll som köpt en villa i Stockholm 2021 med rörlig ränta på lånet och rörligt elpris kan se prisökningar på uppåt 15 000 i månaden. Det motsvarar en femtedel av de mätta hushållens disponibla inkomster per månad och innebär en betydande påfrestning som alla kanske inte klarar utan underskott – närmare bestämt 14 procent, enligt beräkningen. 22 procent får mindre än 5000 över.

Analysen gjordes på hushåll som köpte villa 2021 då dessa gjort det till de högsta bostadspriser som överhuvudtaget observerats.

Läs hela rapporten här.