Oktober såg kraftiga prisfall på både villor och bostadsrätter i Sverige.
Det visar SBAB och Boolis prisindex över samtliga försäljningar under månaden.

Lägenhetspriserna föll brett och i ett par regioner kraftigt under oktober månad, som mest i mellersta Sverige med 3,6 procent, enligt indexet. I Sverige som helhet föll de med 2,2 procent.

Sedan priserna stod som högst har de fallit med sammanlagt mellan 11 och 13 procent.

Än värre såg det ut för villorna, också där var fallet störst i mellersta, men här även södra, Sverige med 6,1 procent vardera under månaden. Snittet för Sverige var 5,1 procent.

Från toppnoteringarna är raset mellan 11 och 19 procent, sen senare siffran från Storgöteborg.

Samtliga priser är större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster.

– Vi har ju spått att bostadspriserna kan falla med runt 20 procent för Sverige som helhet i huvudsak till följd av ränteuppgångarna. Vad gäller villapriserna börjar vi redan nu närma oss dessa nivåer i samtliga regioner med undantag för norra Sverige. I Storgöteborg är vi i princip där redan nu, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

En förklaring till att prisnedgången är större för villor än lägenheter kan vara att inflationen och elprisuppgången slår hårdare mot villaägare, menar han.

– De stora prisfallen ter sig säkert för många som dramatiska, i synnerhet för de som köpt på toppen och just kommit in på bostadsmarknaden. För de som varit inne en längre period bör dock prisfallen sättas i relation till den stora prisuppgången under pandemin. Bostadspriserna ligger fortfarnde över nivåerna som förelåg innan pandemin bröt ut, säger Robert Boije.