Tredje kvartalet 2022 såg den lägsta nyupplåningen på åtta år.
Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån och Finansinspektionen.

33 miljarder. Så mycket, eller lite, tog hushållen in i nettolån – främst i bank- och bostadsinstitut – tredje kvartalet i år, vilket är mindre än på åtta år. Den årliga tillväxttakten uppgick till 5,2 procent, en mindre än kvartalet innan.

– Hushållens tillväxt i lån har stigit under en lång tid och i synnerhet under coronapandemin. Det vi ser nu är ett trendbrott där hushållens nyupplåning är på sin lägsta nivå sedan första kvartalet 2014. Detta är sannolikt en reaktion på stigande räntor och den stora osäkerheten i ekonomin, säger Nicolai Nystrand, ekonom och statistiker på Finansräkenskaperna, i en kommentar till siffrorna.

Samtidigt var sparandet högre än vad som någonsin uppmätts för ett tredje kvartal och följde på två kvartal där det redan varit högt. Men trots detta sjönk nettoförmögenheten på grund av fallande börser och prisnedgång på bostadsrätter. De senare såg marknadsvärdet sjunka med 4,3 procent.

KÄLLA: SCB

Läs mer här.