Sju av tio konsumenter anser att lockpriser skulle vara ett problem vid köpet av en ny bostad.
Sex av tio mäklare håller med, visar en ny undersökning av Fastighetsmäklarinspektionen.

Enligt en undersökning beställd av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, anser 73 procent av konsumenterna och 61 procent av mäklarna att lockpriser är ett problem för branschen.

– Att det finns ett missnöje hos konsumenterna kring den här frågan kände vi till, men att även en så stor del av mäklarna ser lockpriser som ett problem för branschen är viktig kunskap för oss, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI, i ett uttalande.

De hoppas nu att resultatet ska inspirera branschöverenskommelsen som initierades i våras. Där är syftet att nå en bred lösning om hur prissättning ska genomföras och dokumenteras.

– Mäklarna gör redan i dag en bedömning av marknadsvärdet, det vi föreslår är att detta ska dokumenteras och presenteras för uppdragsgivaren och i marknadsföringen av objektet, säger Gunilla Paulsson.

Fördelen med en branschöverenskommelse, menar hon, är att den omedelbart anses som god sed.

– Det vill säga, hela marknaden förväntas göra på samma sätt.