På tisdagen höjde Riksbanken styrräntan med 100 punkter, eller en procentenhet från 0,75 till 1,75.
Den har inte höjts så mycket sedan 1993, och fortsatta höjningar är att vänta det kommande halvåret.

Stefan Ingves, riksbankschef. BILD: Sandra Birgersdotter Ek/Riksbanken

Riksbanken skriver i ett utskick att penningpolitiken måste stramas åt för att styra inflationen, och anpassas på det sätt som behövs.

”Flera faktorer har bidragit till att driva upp inflationen”, skriver Riksbanken och räknar där in ”globala obalanser” om uppstod mellan utbud och efterfrågan under pandemin. Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp priserna ytterligare på viktiga råvaror och skapat störningar på den europeiska energimarknaden.

Inflationen är högre än prognosen i juni visade, och den nya prognosen indikerar fler höjningar. Men osäkerheten är stor, konstaterar de.

KÄLLA: Riksbanken

Riksbanken konstaterar också att bostadspriserna i Sverige har fallit med drygt åtta procent sedan februari 2022, och att de sannolikt kommer att fortsätta att sjunka den närmaste tiden. Till slutet av 2024 väntas de ha fallit med cirka 20 procent från toppen.

– Det kan naturligtvis vara skillnad mellan enskilda bolånetagare och hushållssektorn i vid mening. Men en 20-procentig prisförändring ska nog de allra, allra flesta klara av, säger riksbankschefen Stefan Ingves till TT.

Läs mer här.