KD-ledaren Ebba Busch mäklare i den famösa husaffären i Uppsala har nu varnats av FMI.

Ebba Busch. BILD: Kristdemokraterna

Fastighetsmäklarinspektionen fick in flera anmälningar mot Ebba Busch mäklare i samband med den utdraget omtvistade husaffären med 82-åriga Esbjörn Bolin. FMI ställde även själva frågor om bland annat hans omsorgsplikt, upprättelser av korrekta överlåtelsehandlingar och huruvida han uppfyllt riskbedömningar och rutiner mot penningtvätt.

Mäklaren får kritik på flera punkter, till exempel ska han ha försökt friskriva sig från mäklaransvar för att han menade att det bara handlade om ett skrivuppdrag, men FMI konstaterar att han inte har rätt att ta in villkor som begränsar hans ansvar i ett sådant. De bedömer i linje med tidigare praxis att det strider mot gällande lagstiftning och utgör en grund för varning.

De anser inte heller att mäklaren gjort en tillfredsställande riskbedömning av huruvida hans tillhandahållna tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering, utan kallar den ”undermålig”. Mäklaren har aldrig träffat säljaren eller kontrollerat hans identitet, och omständigheten att Ebba Busch är ”en person i politiskt utsatt ställning” borde ha fått honom att fördjupa sin kundkännedom om henne snarare än tvärtom. Han varnas även för detta, samt för bristande dokumentation och rutiner.

Mäklaren får även en erinran för att inte ha upprättat ett korrekt köpekontrakt.

Det flera gånger överklagade rättsfallet avskrevs av Högsta domstolen i juli i år.

Läs hela FMI:s beslut här.