På tisdagen sa riksdagen ja till de ändringar i bostadsrättslagen som ska stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.

BILD: Patrik Svedberg

Det handlar bland annat om skydd vid förhandsavtal och upplåtelseavtal, och att krav på ekonomisk plan och intygsgivare skärps. Inte heller ska en medlem i en bostadsrättsförening kunna ha mer än en röst på stämman.

Dessa lagändringar börjar gälla i årsskiftet, det vill säga 1 januari 2023, utom delen som avser den ekonomiska planen vilken börjar gälla ett år senare.

Riksdagen uppmanade även regeringen att utreda huruvida regler om andra föravtal än förhandsavtal kan skärpas ytterligare.

Fastighetsägarna är nöjda med beslutet.

– Det är bra att medlemsinflytandet i bostadsrättsföreningar stärks genom att man inte kan frångå principen om lika rösträtt för medlemmar. Denna princip gäller redan i nästan alla bostadsrättsföreningar i landet, men skrivs nu in i lag, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna, i en kommentar.

De önskar dock ett större omtag kring den ekonomiska redovisningen.

– Ett särskilt redovisningsregelverk för bostadsrättsföreningar skulle ge en bättre möjlighet att bedöma föreningens ekonomi vilket skulle innebära ett skydd såväl för boende i en förening som anddra intresssenter, säger Johan Kleveland.