Den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån visar ett tydligt skifte på marknaden. En klar säljarfördel i april är nu en klar köparfördel.
Mäklarna förutspår också en prisnedgång på mellan fem och tio procent under året.

På Mäklarpanelens skala mellan 0 och 10, där nollan är köparnas fördel och tian säljarnas, landar junimätningen på 3,74. För ett år sedan landade den på 7,54, och så sent som i april visade mätningen 6,21.

– Det är en relativt dramatisk och snabb förändring vi haft, framför allt de senaste veckorna. Det kan närmast liknas vid reaktionen efter Lehman Brothers fall i början av finanskrisen. Efter en väldigt het marknad de senaste åren skapar nu kriget, inflationen, räntehöjningar och börsoro en stor osäkerhet. Bostadskonsumenter vet inte vad de kan vänta sig av marknaden nu, och framåt, vilket gör att många väljer att avvakta, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar till panelen.

KÄLLA: Mäklarpanelen/Fastighetsbyrån

93 procent av mäklarna i riket tror på stillastående eller sjunkande bostadsrättspriser under resten av 2022 – var fjärde tror att priserna går ned med så mycket som tio procent. Liknande siffror hittas för villamarknaden, där tror 91 procent på stillastående eller sjunkande priser.

– Hittills har vi inte sett några större rörelser i prisstatistiken. Dels beror det på att den släpar efter en del, dels på att många bostäder som ligger ute nu faktiskt inte går till försäljning. Säljare och köpare har helt enkelt svårt att mötas vid en prisnivå. Sannolikt kommer vi att ha en viss prisnedgång på många orter de kommande månaderna, men det är svårt att säga exakt hur mycket, säger Johan Engström.