…CEO på Croisette som nyligen köpte Våningen & Villan…

Per Svensson, CEO på Croisette.

…varför gjorde ni det?
– Det finns många svar på den frågan, några av dem är att Våningen & Villan är ett välskött bolag med fin kultur och i mångt och mycket samma värderingar som oss; Johan Linde och Markus Åkerblom är personer jag haft kontakt med tidigare och alltid tyckt om; vi hade flera samarbeten som fungerade väl innan vi tog det till nästa steg, och både vi och Våningen & Villan ser stora möjligheter att vara med och förändra mäklarbranschen

Kunde ni inte ha startat en egen mäklarbyrå?
– Självklart hade vi kunnat göra det. Vi gjorde det faktiskt också delvis då vi fick in en del uppdrag innan vi genomfört förvärvet, men i och med styrkan som redan fanns i Våningen & Villan föll valet naturligt på att göra den fortsatta resan tillsammans.

Hur fria är de i sin gärning, eller är det Croisette som bestämmer nu?
– Inom Croisettekoncernen finns det alltid stora mandat ner på respektive individ. Dessa blir såklart större och större beroende på position, vilket innebär att Johan Linde och Markus Åkerblom har väldigt stora möjligheter att driva på. Däremot har vi en större gemensam uppgift som innebär att förändra och expandera verksamheten kraftigt.

Du säger ofta och gärna att ni ska förändra mäklarbranschen – hur då och vad är det egentligen som behöver bli så annorlunda?
– Personligen tycker jag att den individualistiska branschen behöver börja tänka mer långsiktigt och inte så mycket ”jag”. Vi har en plan på en större förändring som kommer kommuniceras framgent.

Har ni ögonen på fler mäklarfirmor?
– Vår utgångspunkt är att växa organiskt framåt.

Så vad händer närmast?
– Full gas framåt!