Byggstarter av nyproduktionsprojekt i bostäder ökade med 1,3 procent under maj.
Det visar den senaste byggstartsindikatorn från Byggfakta.

Byggstartsindikatorn visar att bostadsinvesteringarna fortfarande ökar under maj månad, då den steg 1,3 procent. Jämfört med maj i fjol är uppgången åtta procent.

– Bostadsbyggandet fortsätter att öka. De senaste månaderna har till och med ökningstakten varit lite högre än vad den var i slutet av 2021. Givet de kraftigt ökade byggmaterielpriserna så finns det dock anledning att misstänka att en stor andel av ökningarna beror på ökade kostnader snarare än ökad byggvolym, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta, i ett uttalande.

Han säger att antalet bostadsprojekt som befinner sig i tidiga skeden ökade snabbt under 2021 och även hittills 2022.

– Det talar för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Negativa utsikter för framtida bostadsefterfrågan, finansieringsmöjligheter och byggkostnader medför dock att det är högst osäkert om tidsplaner och kalkyler kommer att hålla.

Tor Borg noterar också att utfallet i den senaste byggstartsindikatorn signalerar att byggstartade bostäder planar ut kring 63 000 bostäder under 2022.

– Detta är historiskt högt, men något under de utfall som SCB hittills presenterat.