Försvagad köpkraft, stigande räntor och ökande energipriser parallellt med kraftigt ökade byggkostnader leder till att bostadsbyggandet bromsar in.
Det visar Boverkets nya byggprognos.

Boverket har kommit med en reviderad byggbehovsberäkning som visar att Sverige behöver 63 400 bostäder per år mellan nu och 2030. Fjolårets cirka 71 500 påbörjade bostäder var historiskt högt, men i år beräknas siffran sjunka till 61 000 och nästa år falla till under 50 000.

– Vi skulle behöva hålla en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen. Det finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid. Vi står inför en utmaning om vi ska lyckas nå en bostadsmarknad i bättre balans, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket, i ett uttalande.

Enligt beräkningarna kommer antalet påbörjade hyresrätter och bostadsrätter minska med 40 respektive 35 procent från 2021 till 2023.

– För hyresrätter finns även signaler om ökad mättnad, där den stora skillnaden i hyra mellan nyproduktion och bestånd utgör en risk, säger Boverkets analytiker Hans-Åke Palmgren i en kommentar.

Att Boverket nu skriver upp sin bedömning av bostadsbehovet är för att bygga ifatt det underskott som finns sedan 2006 samt hänga med i befolkningstillväxten.

KÄLLA: Boverket